Website ngưng hoạt động bởi lý do:

1. Host đã quá hạn thanh toán gia hạn 63 ngày

2. Không thanh toán tiền gia hạn tên miền

3. Không thanh toán tiền lập trình thiết kế website